Cruijslandse kreken

Op 22 februari bevestigden het waterschap Brabantse Delta, de gemeente Steenbergen, de samenwerkende agrariërs en de provincie Noord-Brabant een uitvoeringsprogramma dat toeziet op het concreet realiseren van extra km’s ecologische verbindingszones en kreekherstel, het treffen van diverse maatregelen om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren en het creëren van extra locaties voor wateropvang. Alle partijen zijn enthousiast om in de komende jaren hiermee verder te gaan.