Canonkamer

De Zuiderwaterlinie kent 3 schaalniveaus:

  1. De Zuiderwaterlinie van Bergen op Zoom tot Grave;
  2. De vijf deelstellingen waaronder de Stelling van Willemstad en de West-Brabantse Waterlinie;
  3. De individuele forten, schansen en vestingsteden.

 

NB: iedere deelstelling krijgt een bezoekerscentrum. Voor de West-Brabantse Waterlinie is dat het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Voor de Stelling van Willemstad is dat het Mauritshuis in Willemstad. Via de bezoekerscentra is het de bedoeling de bezoekers en toeristen te verleiden meer van de specifieke stelling en de andere stellingen van de Zuiderwaterlinie te gaan bekijken.

 

De verhaallijnen van de Zuiderwaterlinie kennen dezelfde gelaagdheid.

Op het niveau van de Zuiderwaterlinie is het concept Waterl*st, Lasten, Listen, Lusten bedacht. Dit concept wordt doorgevoerd op de 2 andere schaalniveaus.

In het Mauritshuis te Willemstad wordt tevens het Etalageverhaal van de Stelling van Willemstad verteld aan de hand van Listen, Lusten of Lasten.

Tot slot kan op ieder individueel fort gekozen worden voor specifieke verhalen met Listen, Lusten of Lasten als rode draad.

 

In het Mauritshuis zal tevens een Canonkamer worden ingericht. In deze Canonkamer is een overzicht van de geschiedenis van Willemstad en het Mauritshuis en haar omgeving te bewonderen.

Samen met het Etalageverhaal moet dit de bezoekers en toeristen verleiden meer van de Stelling van Willemstad en de andere stellingen te gaan bekijken.