Een droom indienen, wie wil dat niet?

Blogster:
Desi Dingemans, akkerbouwbedrijf met fruitteelt samen met man en zoon, journalist.
Lid van Dorpsraad Dinteloord en voorzitter van Vrouwen van Nu Dinteloord.

Bij de Waterpoort Academy, de vijfde alweer, vertellen op 14 oktober twaalf deelnemers om beurten tijdens een korte presentatie wat die droom is. De bijeenkomst in het prachtige Mauritshuis in Willemstad is de eerste van vier cursusdagen. Tijdens de presentatie is snel duidelijk dat de dromen van uiteenlopende aard zijn met gebiedsontwikkeling als rode draad.  Van de ontwikkeling van een geopark tot het realiseren van een boerderijwinkel en van het optimaliseren van een eenvoudig jachthaventje in een kleine kern tot aan het verbeteren van de contacten tussen boeren en burgers in het Waterpoortgebied. Concrete plannen dus, maar ook wensen die nog verder ingekaderd moeten worden om ermee aan de slag te kunnen gaan.

Het Waterpoortgebied omvat de hele Brabantse delta. De deelnemers komen uit verschillende plaatsen, maar zijn ook van uiteenlopende leeftijd. De groep is  een leuke mix van ondernemers,  mensen die werken bij de overheid of belangenbehartigers. En juist die diversiteit speelt een sleutelrol in de Waterpoort Academy. Het gaat hier om samenwerken, hulp vragen, hulp bieden aan elkaar en vooral buiten de gebaande paden denken. Denken in kansen in plaats van beperkingen. Cees Anton de Vries laat ons hardop denken, veel nadenken. Hij geeft handvatten hoe we in vier bijeenkomsten stappen kunnen zetten, die naar vervulling van die droom leiden. Hij leert ons om concreet onze droom te visualiseren, om in modus 2 te denken.  Hoe ziet jouw droom er uit als je hem tot werkelijkheid hebt gebracht? Dat alleen al is voor sommigen een moeilijke opdracht, maar nodig om verder te kunnen gaan in het proces. Het leuke van deze manier van werken is dat we allemaal meedenken met  iedere ingebrachte casus.

Deze woensdag worden er  groepjes gemaakt. Vier begeleiders voor twaalf deelnemers, dus het worden groepjes van drie. Kies twee mensen uit waar je mee in de groep wilt zitten en kies ook je begeleider is de opdracht. Als je straks in de goede groep staat, krijg je vanzelf een blij gevoel. Het is belangrijk, volgens begeleider Martine Kreuger, om niet alleen maar gelijkgestemden te kiezen, maar juist ook iemand waarmee je kunt ‘sparren’.  In dit groepje werken we de komende tijd samen. Daarin ga je, met je begeleider, werken in modus twee: wat of wie heb ik nodig om mijn droom te realiseren en wat ga ik nu doen? Concreet handelen dus. Op een flip-over visualiseren we met viltstiften ons eigen beeld, terwijl de anderen  kritische vragen stellen of aanvullingen geven. Het werkt inspirerend en geeft veel energie. Welke stappen ga je de komende weken zetten? Huiswerk dus. We stellen een appgroepje in en ook facebook kan gebruikt worden om met de leden van de groep contact te onderhouden en ideeën uit te wisselen.

Drie dromenjagers en hun begeleider. In het museum van het Mauritshuis blijkt dat het getal drie veel symboliek in zich heeft bij de Waterpoort Academy. Het vestingstadje Willemstad dreigde ooit ingenomen te worden  door de soldaten van Napoleon Bonaparte. Drie slimme inwoners van het stadje smeedden een plan om de belegering te voorkomen. Door hun samenwerking en moed bleken ze sterker dan alle soldaten van het machtige Franse leger samen. Voor ons een prachtige inspiratiebron om concreet aan de slag te gaan.