Bezoek Brabantse Raad voor de Leefomgeving geslaagd

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving adviseert de provincie Noord-Brabant zowel gevraagd als op eigen initiatief over strategische beleidsvraagstukken inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Meer in het bijzonder betreft het de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, wonen, milieu inclusief klimaat en externe veiligheid, waterbeheer, natuurbescherming, landbouw en voedsel, verkeer en vervoer, energie en infrastructuur.

Op donderdag 13 april bracht de Raad een bezoek aan Waterpoort. Zowel de Dorpsmolen als de Doortrekking van de Roode Vaart werden als succesvolle voorbeeldprojecten van samenwerking voor de rest van Brabant gezien.

Lees meer over het bezoek van de provinciale Raad voor de Leefomgeving.