BESTUURSAKKOORDEN 3 PROVINCIES EN WATERSCHAP

Op woensdag 20 maart mochten we naar de stembus voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen.

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft woensdagavond 24 april unaniem het bestuursakkoord met de titel ‘Samen beter!’ vastgesteld. Ook hebben zij het nieuwe dagelijks bestuur benoemd. Naast dijkgraaf Kees Jan de Vet bestaat het dagelijks bestuur nu uit: Niels Mureau (Ons Water / Waterbreed), Cécile Franssen (VVD), Kees de Jong (Ongebouwd), Theo Schots (Bedrijven) en Hans Peter Verroen (CDA). Deze bestuursleden maakten ook in de vorige bestuursperiode al deel uit van het dagelijks bestuur.

Inspelen op een veranderend klimaat en samen werken aan energietransitie, slimme mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en het zichtbaar maken van Zeeland. Dat zijn de vijf grote strategische opgaven waar de komende jaren focus op moet liggen, volgens de fracties van CDA, SGP, VVD en PvdA. Het is te lezen in het coalitieakkoord “Samen verschil maken” dat de partijen de afgelopen weken hebben opgesteld onder leiding van formateur Jo-Annes de Bat (CDA).

Vrijdag 7 juni presenteerden de Brabantse coalitiepartijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA hun bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’. De mouwen opstropen en samen aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat er in 2030 in Brabant meer welvaart is voor meer mensen maar met minder druk op de omgeving. Dat vraagt volgens de coalitiepartijen om een provinciebestuur dat nu gericht kiest voor kwaliteit op alle terreinen waar de provincie actief is en waarbij niet gekozen wordt voor het één ten koste van het ander.

De coalitieonderhandelingen in Zuid-Holland zijn mislukt. Informateur Hans Wiegel heeft zijn opdracht teruggegeven. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe coalitie in deze provincie.