Bestuurders zien Waterpoort tot ontwikkeling komen

Waterpoort zie en beleef je pas echt op het water. De regionale bestuurders van Waterpoort zijn op donderdag 16 oktober 2014 het water op gegaan om te zien en te beleven wat hen in Waterpoort bindt…..en dat is dat water. Via het altijd weer onstuimige Volkerak en op de rustige binnenwateren van West-Brabant hebben we gezien dat we inderdaad een Familie van Waterpoorten hebben op Goeree-Overflakkee en in West-Brabant, dat jachthavens worden heringericht en ontwikkeld, dat het rivieren- en krekenstelsel van West-Brabant een mooi en bijzonder watersysteem is dat er nu echt nieuw ondernemersinitiatief tot ontwikkeling is gekomen en nog meer gaat komen.

Het gebiedsperspectief van Waterpoort is werkelijkheid aan het worden. De 16 uitvoeringsprojecten van Waterpoort zijn of gaan in uitvoering. De Waterpoortmethode van Samen Leren en Waarderend Vernieuwen werkt! Waterpoort is nu al veel meer dan een mooi vergezicht. Waterpoort Werkt!

wethouders1