Benoeming Jan Hoogendoorn

Zoals u wellicht weet, is bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 juli 2012 eervol ontslag verleend aan de heer J.J. Hoogendoorn als burgemeester van Steenbergen. Wij zijn verheugd u mee te delen dat de heer Hoogendoorn per 1 oktober 2012 de opdracht heeft gekregen om de rol van onafhankelijk voorzitter van de Initiatiefgroep Waterpoort te vervullen.

Wij hebben voor de heer Hoogendoorn gekozen vanwege zijn staat van dienst. Het netwerk en de thema’s waarvoor hij zich de afgelopen jaren heeft ingezet sluiten naadloos aan op de provinciale gebiedsopgave Waterpoort. Met name zijn optredens als burgemeester van Steenbergen, als lid van het Dagelijks Bestuur Regio West-Brabant, als lid van het Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak, als lid en plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie Zuidwestelijke Delta, als plaatsvervangend lid van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, als voorzitter van de Vereniging Varen in Brabant en als lid van de Stuurgroep Brabant aan Zee gaven hierbij de doorslag.