Benedensas gaat in 2013 van start

De ontwikkeling van Benedensas als recreatieve poort gaat door. In de loop van 2013 hoopt Akkermans Leisure en Golf het bestaande pand van Natuurmonumenten te gaan gebruiken voor kleinschalige horeca en verblijfsrecreatie. Als onderdeel van deze poort komen er een aantal voorzieningen voor de bezoekende recreanten, zoals een fietsoplaadpunt en een informatiepunt met routes en verwijzingen.

Benedensas past ook in de uitwerking van projectlijn De Linie van het Landschap van Allure Brabantse Wal. Daardoor kunnen in de plannen ook de aanwezige bunker, het karakteristieke peilhuisje en de geschiedenis van Merijntje Gijzen op Benedensas worden meegenomen.