Atelier Hellegatsplaten

Op 21 februari vond een energiek Waterpoortatelier plaats over het ruime gebied rond de Hellegatsplaten. Omdat daar zoveel ideeën, initiatieven, kansen en ambities bij elkaar komen (die iedere afzonderlijke partij niet alleen kan realiseren) hebben Staatsbosbeheer en de gemeente Goeree-Overflakkee dit initiatief genomen en heeft Waterpoort dit atelier gefaciliteerd.

Staatsbosbeheer wil met het project Vogelboulevard de natuur van de Hellegatsplaten beter beleefbaar en bereikbaar te maken. Voor vele andere partijen staat het ontwikkelen van interessante arrangementen op het snijvlak van natuur, water(recreatie) en erfgoed in het grensgebied van Zuid-Holland en Brabant hoog op het verlanglijstje. Het atelier, waar 18 mensen van diverse organisatie aan deelnamen, heeft inzicht gegeven in ieders belangen, wensen en dromen. Bovendien ontstonden ter plekke de eerste verbindingen, meerwaardetrajecten en arrangementen.

Onder het genot van een strakblauwe hemel en het uitzicht over de Hellegatsplaten vanuit de uitkijktoren Ooltgensplaat, werd met elkaar kennis gemaakt en werden onderlinge verbindingen gelegd. Nadien werden aan twee tafels de verbindingen schetsmatig in beeld gebracht, een energieke manier van werken! Verschillende partijen weten elkaar door dit atelier nu te vinden om samen verdere uitwerkingen te maken, een goed resultaat!