Werkconferentie Zuidwestelijke Delta 19 maart 2020

De jaarlijkse werkconferentie van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta vindt plaats op 19 maart 2020 in Bergen op Zoom. Centraal staat de ontwikkeling van de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta. De gebiedsagenda geeft een doorkijk tot 2050 van de forse opgaven waar onze regio voor staat. Bouwen aan een veilige en duurzame delta kunnen we alleen samen. Hoe kunnen ondernemers, inwoners, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen, Rijk en regionale overheden dit succesvol doen? Hoe benutten we de betrokkenheid, energie en ambities in de Zuidwestelijke Delta voor het vormgeven van de toekomst? Daarover willen we op 19 maart graag met u in gesprek! In de ochtend kunt u optioneel op excursie rond Bergen op Zoom.

Voor meer informatie zie https://www.zwdelta.nl/werkconferentie