Week van het water

In Brabant wordt al een aantal jaren “De Week van Ons Water” georganiseerd door alle waterpartners. In 2017 worden weer twee weken georganiseerd: 12 t/m 21 mei 2017 (thema: water in en om het huis en waterkwaliteit) en 18 t/m 25 okt (thema: waterveiligheid en wateroverlast). Voor meer info zie: https://www.onswater.nl/weekvanonswater