Nationale Sluizendag

Op 26 oktober 2017 vindt de 11e Nationale Sluizendag plaats op de locatie van de Volkeraksluizen nabij Willemstad.

Deze locatie is gekozen omdat dit sluizencomplex (de grootste van Europa) 50 jaar bestaan. Naast een bezichtiging van deze sluizen is er ook de mogelijkheid om een tweetal andere – en qua omvang veel bescheidener – sluizen te bezoeken: Benedensas, waar op innovatieve wijze de bescherming van het achterland is vormgegeven. En de Keenesluis, die ooit een belangrijke schakel in het West-Brabantse waterwegennetwerk was en waar momenteel plannen worden voorbereid om de vervallen sluis te restaureren, inclusief de plaatsing van een nieuw en uniek scheprad.