Bestuurlijk Initiatiefgroep Waterpoort

De Bestuurlijke Initiatiefgroep wordt gevormd door bestuurlijke vertegenwoordigers van de ‘kernen rond het water’, namelijk: Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Tholen, en waterschap Brabantse Delta. Als ambassadeurs van Waterpoort geven de bestuurders in de Initiatiefgroep het proces richting en vaart. De leden van de Initiatiefgroep dragen projecten, initiatieven en ontwikkeltrajecten binnen hun eigen gemeente aan die passen binnen de focus van Waterpoort. Bovendien verbinden zij projecten, producten en processen vanuit Waterpoort aan hun eigen organisatie. Het is dus wederkerig. Tot slot worden ondernemers geprikkeld en worden nieuwe ondernemers gemobiliseerd.

De Initiatiefgroep komt vier keer per jaar bijeen. De Initiatiefgroep staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter: Silvia Bal. De leden van het Ondersteuningsteam  zijn waarnemend lid en dragen zorg voor het secretariaat van de voorzitter.