Afscheid van Waterpoort?

Ik heb het aan het slot van de netwerkdag in Steenbergen al aangekondigd, mijn tijdperk met Waterpoort zit er op. In 2012 begonnen met een enthousiaste groep toenmalige bestuurders van 3 provincies, 5 gemeenten en het waterschap met allemaal de wens om voor ons gebied rond het Volkerak Zoommeer een nieuw toekomstperspectief te gaan ontwikkelen. We zijn nu 4 jaar verder en ook vele nieuwe bestuurders verder. Er is heel wat tot stand gekomen, het nieuwe perspectief ligt er, maar wat misschien nog het belangrijkst is, dat is de samenwerking met een gemeenschappelijk belang. Dat belang was en is nog steeds het water, dat maakt ons gebied bijzonder, en dat gaat nieuwe economische kansen bieden. De versterking van de economische vitaliteit door samenwerking, door het water wat ons verbindt. Dat hebben we bereikt, dat is Waterpoort nu!

Het was voor mij een buitengewoon interessant project. We hebben ontdekt dat we veel meer met Waterpoort kunnen dan we ons beseffen, maar dan moeten we nu wel gaan investeren en uitvoeren. Dat vergt politieke moed van de bestuurders en ondernemingszin. Onder leiding van de nieuwe voorzitter van de bestuurlijke initiatiefgroep, ondernemer Silvia Bal, zal dat zeker wel gaan lukken.

Afscheid? Ik blijf Waterpoort zeer betrokken volgen.

Dus zeker tot ziens op volgende netwerkbijeenkomsten!

Jan Hoogendoorn