Aansluiting gemeente Halderberge bij Waterpoort

De gemeente Halderberge heeft aangegeven graag toe te treden tot de gebiedsorganisatie van Waterpoort. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Waterpoort van 24 januari 2013 is besloten in te gaan op het verzoek van de gemeente Halderberge.

Inhoudelijk wordt Halderberge ambtelijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor het gebiedsdekkend trekken en organiseren van: jachthavenarrangement, evenementenorganisatie en cultureel erfgoed. De gemeentelijke ambities sluiten aan bij die van Waterpoort. Halderberge is bereid bij te dragen aan de gebiedsopgave Waterpoort middels menskracht en middelen.

Sinds januari neemt Halderberge ambtelijk en bestuurlijk deel aan diverse Waterpoort-overleggen. Vanaf 27 juni 2013 is de toetreding formeel als de volgende fase van Waterpoort  wordt vastgelegd door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.