3e Waterpoortconferentie Stromen & Dromen

Waterpoort Werkt echt! Dat laten we zien tijdens de 3e Waterpoortconferentie op donderdag 27 november 2014. Wil ook jij verantwoordelijkheid nemen voor je eigen omgeving, project of droom? Wil je samen met anderen in verbinding komen en eigenaarschap en initiatief tonen? Neem dan deel aan de workshops, lever je actieve bijdrage en maak deel uit van één van de regionale partnerships/allianties rond de projecten uit het Waterpoortmanifest en de stromen binnen Waterpoort!

Programma  
Vanaf 08.45 uur Parkeren bij het Havenhoofd en met bussen naar de Koepelkerk
08.45 – 09.30 uur Inloop met koffie en thee in de Koepelkerk
09.30 – 09:40 uur           Welkom door wethouder Thomas Zwiers
09:40 – 09:50 uur Promotiefilm Waterpoort
09.50 – 10:05 uur        Gebiedsontwikkeling Waterpoort door gedeputeerde Yves de Boer
10:05 – 10:25 uur         Bezieling en Inspiratie door Guust Verpaalen
10:25 – 10:30 uur         Logistiek en uitleg
10:30 – 11:00 uur         Reizen of lopen naar locatie 1e Workshop
11:00 – 12:45 uur         Workshop 1
12:45 – 13:15 uur         Reizen of lopen naar het Mauritshuis
13:15 – 13:30 uur Lunchpakketten uitdelen en mensen in de nieuwe groep indelen
13:30 – 14:00 uur         Reizen of lopen naar locatie 2e Workshop
14:00 – 15:45 uur         Workshop 2
15:45 – 16:15 uur              Terug naar Mauritshuis
16:15 – 17:30 uur            Netwerkborrel in het Mauritshuis

Tijdens de conferentie worden diverse workshops gegeven. Bij de aanmelding kun je je voorkeur aangeven voor 3 workshops. Wij delen je in voor 2 workshops. Eén in de ochtend en één in de middag.

De workshops:

Workshop 1: Regionale keringen: Van kering naar verkering
Project 13 uit het Waterpoortmanifest, bestuurlijk trekker: Kees Coppens, waterschap Brabantse Delta.
De opgave voor de regionale keringen wordt door het waterschap in beeld gebracht. Welke meekoppelkansen zijn er bij de totstandkoming van klimaatbestendige dijken langs de Mark, Vliet en Dintel en zijn er partijen die mee willen helpen?

Workshop 2: Waterpoort Academy en ateliers
Bestuurlijk trekker: Petra Lepolder, wethouder gemeente Steenbergen.
Vaak stranden initiatieven vroegtijdig vanwege blokkerende regelgeving, tegenwerkende omgeving of andere redenen. In de Waterpoort Academy leren initiatiefnemers vaardigheden om hun dromen beter te beschrijven en focus aan te brengen op wat zij zelf gaan doen en wie en wat zij daarvoor nodig hebben. In ateliers komen betrokken partijen rondom een initiatief bij elkaar en wordt gezocht naar gemeenschappelijke doelen en waarden. Er is vaak veel meer mogelijk dan aanvankelijk wordt gedacht. De workshop wordt gehouden op een plek, waar een lokaal initiatief door de Waterpoort Academy zichtbaar verder is gekomen.

Workshop 3: Regiobranding en evenementen
Gastheer en bestuurlijk trekker: Frits Harteveld, wethouder gemeente Halderberge.
Tijdens deze workshop willen we de aftrap geven voor dit ‘nieuwe’ onderwerp binnen Waterpoort. Het doel is dat we meer bezoekers gaan trekken naar het Waterpoortgebied. Bezoekers die langer verblijven en meer gaan besteden. Het komende jaar zullen er nog 3 workshops gaan volgen. Wij willen flexibel en concreet aan de slag met dit onderwerp. We houden het daarbij klein en willen vooral eerste stappen gaan zetten. De onderwerpen die de revue passeren zijn streekproducten, religieus erfgoed, watersport en evenementen.

Workshop 4: De Stelling van Willemstad als bestemming van formaat
Project 2 uit het Waterpoortmanifest, bestuurlijk trekker: Thomas Zwiers, wethouder Moerdijk.
Hoe kunnen we de Stelling van Willemstad ontwikkelen tot een bestemming van formaat. Marco Vermeulen presenteert de ruimtelijke kansenkaart van de Stelling van Willemstad als onderdeel van de Zuiderwaterlinie. Welke ideeën bevat de kansenkaart en wat kunnen we ermee? Wat zijn lange termijn doelen, welke meekoppelkansen zijn er, wie gaat wat doen en wat kan morgen al gerealiseerd worden?

Workshop 5: EFA-Plus, echte kwaliteit mogelijk
Bestuurlijk trekker: Frank Hommel, wethouder gemeente Tholen.
Het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid voorziet in de komst van Ecological Focus Areas. Deze verplichting leidt tot veel discussie met de landbouwsector. Voor het Waterpoortgebied gaat het om een omvangrijke opgave. De vraag is of het voldoen aan deze Europese regels kan worden gekoppeld aan doelen vanuit andere kaders, waardoor er (financiële) voordelen voor alle betrokken partijen kan ontstaan. Deze workshop verkent de mogelijkheden en geeft voorbeelden hoe in de praktijk deze voordelen kunnen worden gerealiseerd.

Workshop 6: Duurzame energie, sociale innovatie en “samenwerkingskunde”
Bestuurlijk trekker: Arend-Jan van der Vlugt.
Aan de hand van een korte, speciaal voor deze conferentie gemaakte videopresentatie, neemt prof. Dr. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen, je mee in het relatieve nieuwe vakgebied “samenwerkingskunde”. Hoe te komen tot meervoudige waardecreatie tussen organisaties in een gebied? In de ochtend gaat het om meervoudige waardecreatie tussen gemeenschapscoöperaties en overheden. Met praktijkvoorbeelden uit het Waterpoortgebied wordt gediscussieerd over het waarom en hoe en over wat we hiermee in het Waterpoortgebied verder kunnen bereiken.

In het middagdeel gaat het om met de behaalde resultaten uit het ochtenddeel te komen tot duurzame koppelingen tussen gemeenschapscoöperaties, overheden en industrie gezamenlijk. Daarbij wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van de resultaten uit workshop 8: Hoe kom je als bedrijf in verbinding met de omgeving en wat levert dat op?

Workshop 7: Gebiedscoöperaties in Waterpoort
Bestuurlijk trekker: Patrick  van de Velden.
Hoe gaan we om met gebiedscoöperaties in Waterpoort. Er wordt momenteel nagedacht over de opzet van gebiedscoöperaties in verband met het uitvoeren van maatregelen om weer getij op het Volkerak-Zoommeer te krijgen, onder meer als onderdeel van de bekostiging van de maatregelen. Hoe worden gebiedscoöperaties gebruikt om gebiedsontwikkeling tot stand te brengen en wat zijn de ervaringen? We presenteren voorbeelden van gebiedscoöperaties die op andere plekken in Nederland gebruikt zijn als manier om gebiedsontwikkeling tot stand te brengen. We discussiëren over de ervaringen, en hoe de coöperaties zich verhouden tot de gebiedsontwikkeling Waterpoort.

Workshop 8: Ondernemers in verbinding met de omgeving
Project 4 uit het Manifest Waterpoort, bestuurlijk trekker: Jan Hoogendoorn, voorzitter initiatiefgroep.
Hoe kom je als bedrijf in verbinding met je omgeving? En wat win je daarmee?
Rondetafelgesprek over nieuwe duurzame koppelingen tussen grote industrie en de omgeving met een introductie van Jan Kempers, manager duurzame ontwikkeling bij Heineken. Met als motto ‘als je werkelijk wilt verduurzamen heb je anderen nodig’. Aan de hand van het rondetafelgesprek zoeken we naar de urgentie en de wil om in Waterpoort aan dit thema te werken.

Meld je snel aan want vol is vol. 

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door op onderstaande link te klikken: https://www.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aanmelden_Waterpoortconferentie.
Aanmelden kan tot 20 november 2014.
In de middag krijg je een picknick-lunch. Je kunt bij de aanmelding aangeven of je speciale en/of dieetwensen heeft.

Routebeschrijving en parkeren
We starten de dag in de Koepelkerk aan de Kerkring 19 in Willemstad. Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats op het Havenhoofd aan het Hollandsch Diep.
Vanaf de snelweg A29 neem je de afslag Willemstad en volg de borden naar Willemstad Vesting. Vlak voor de Vesting is een parkeerplaats op het Havenhoofd. Vanaf hier rijden bussen richting de Koepelkerk en ’s middags ook weer terug.

Kom op tijd! We beginnen stipt om 9:30u in de Koepelkerk.

We kijken er naar uit je te verwelkomen op 27 november, laat je inspireren, denk mee én praat mee.

Tot dan!

Met vriendelijke groeten,

Yves de Boer en Jan Hoogendoorn