27 juni, volgende fase Waterpoort

Op 27 juni 2013 ondertekenen de partners van Waterpoort de samenwerkingsovereenkomst. Hiermee luiden we de volgende fase van Waterpoort in. De samenwerkingsovereenkomst verwoordt dat zes gemeenten rond het Volkerak-Zoommeer, de drie betrokken provincies, waterschap Brabantse Delta, terreinbeheerders, ZLTO, bedrijfsleven en onderwijs, samen aan de slag gaan met de ontwikkeling van het gebied. 

 Doelen belangrijkste doelen zijn:
  • land, water en bewoners weer beter verbinden. Het herstel van de relaties tussen stad, water en ommeland, die door de Deltawerken zijn verstoord, via ‘waterpoorten (toegangspoorten tot zowel het open water als het stelsel van beken en kreken)
  • zichtbaar robuustere en productievere relaties tussen bedrijven, burgers en overheid
  • regionale troeven en economische pijlers beter verbinden
  • het gebied beter zichtbaar en beleefbaar (regiobranding) in relatie met de overige gebieden van de Zuidwestelijke Delta, de Brabantse Wal en de Zuiderwaterlinie
We werken dit de komende twee jaar (we noemen deze fase ook wel de ontwerp-fase) uit in een breed gedragen verhaal, concrete condities en een uitvoeringsplan voor Waterpoort.
De gebiedsorganisatie wordt de komende jaren meer en meer een samenwerking tussen publieke, private en particuliere partijen; een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De ontwerpfase ronden we af met een bestuurlijke go/no go beslissing voor samenwerking tussen partijen.
 
Het is belangrijk dat de komende tijd veel burgers, ondernemers en mensen van belangenorganisaties zich ermee gaan bemoeien. Over één tot twee jaar kunnen we dan spreken over een gedragen gebiedsperspectief.
Heeft u ideeën, plannen of dromen voor Waterpoort? Grijp dan onze uitgestoken hand. Kom naar één van de Waterpoortcafé’s of neem contact met ons op via info@waterpoortwerkt.nl
Op deze site kunt u het laatste nieuws lezen en de agenda raadplegen.